ул. Братя Каназиреви 63, Разлог 2760 Машини и оборудване за текстилната и шивашката промишленост

Производител на приспособления и екипировка за шевни машини

Надежден партньор за повишаване на производителността и подобряване качеството на предлаганите от Вас облекла

Каталог

ЕТ ”ПАРАЛЕЛ - 43“, като производител Ви предлага приспособления и екипировка за шивашката промишленост, която може да се приеме за стандартна.

След уточняване и договаряне ние можем да Ви предложим редица нетрадиционни технологични и конструктивни решения, които могат да Ви помогнат да повишите производителността и да подобрите качеството на предлаганите от Вас облекла.

За заявка на нестандартни приспособления и екипировка желателно е при обсъждането на проблема от Ваша страна да участват компетентни специалисти, които го познават добре.